Jak se zbavit citlivých dokumentů?

Jak se zbavit citlivých dokumentů?

Možná by vás napadlo, že klávesou Delete. To je sice pravda, nicméně ani soubory odhozené do koše nejsou nenávratně smazány. Existují určité postupy, jimiž se k nim dá vrátit. O tom ale dnes řeč nebude. Ačkoliv totiž žijeme v době digitální, stále ještě existuje dost dokumentů, jež se uchovávají v papírové podobě. A jak se zbavit těch?

Za citlivé by měly být považovány veškeré dokumenty, které obsahují osobní údaje. Ve firmách jde o nejrůznější smlouvy, dohody se zaměstnanci, faktury a spoustu dalšího. V domácnosti pak třeba o účty za energie nebo i dopisy, jež chodí na vaše jméno. Vyhodit papír s adresou jen tak do modrého kontejneru je poměrně riskantní. A co s ním tedy jiného?

Jak naložit s dokumenty doma

Máte-li možnost, papíry s citlivými údaji spalte. Samozřejmě jen tehdy, jde-li o obyčejný papír. Nepalte papíry povoskované a jinak upravené. Jednak špatně hoří, jednak tím můžete uškodit životnímu prostředí.

Jestliže netopíte dřevem a nemáte papíry kde spálit, před vyhozením do kontejneru je znehodnoťte. V malém množství si vystačíte s nůžkami či černou lihovou fixou. Citlivé údaje zamalujte, případně papíry rozstříhejte, aby z nich nešlo něco jen tak snadno přečíst. Nebo si pořiďte ruční skartovačku.

Likvidace dokumentů ve firemní sféře

Nemáte-li dokumentů k likvidaci příliš, vystačíte si se skartovačkou. Může být ruční, ovšem i elektrická. Ta už vás však vyjde na pár tisíc korun, a tak by možná stálo za zamyšlení, jestli by se vám víc nevyplatila profesionální skartace dokumentů Praha. Odborníci si pro vaše papírové dokumenty přijedou, odvezou je, bezpečně skartují a předají k dalšímu zpracování. Vám zhotoví protokol o ekologické likvidaci.

Vše probíhá v režimu utajení v přísně střeženém objektu, výsledkem zpracování jsou navíc částice o velikosti 6×40-54 mm, což odpovídá normě NBU pro „důvěrné“ utajení. A nejlepší je, že odborníci si poradí nejen s papírovými daty, ale i s CD, DVD nosiči, starými platebními kartami, občanskými průkazy a dalším materiálem. Chcete se dozvědět více? Podívejte se na skartace dokumentů v Praze: http://ekoskart.eu/. Společnost Ekoskart je odborníkem na slovo vzatým.