Proč je Senior Park ideální volbou bydlení?

Proč je Senior Park ideální volbou bydlení?

Hledáte pro sebe či pro své rodiče bezpečné bydlení, které je uzpůsobeno seniorům a všem jejich požadavkům? Jednou z možností, kam mohou starší lidé odejít, když už cítí, že je pro ně samostatné bydlení nedostatečně přizpůsobené a mnohdy i nebezpečné, je některý z domovů pro seniory či domovů s pečovatelskou službou. Obě tyto varianty fungují na podobném principu.

senior-park2

V obou zařízeních mají totiž obyvatelé k dispozici často jen jeden pokojík, mnohdy sdílený s dalšími seniory, ve kterém se zpravidla odehrává celý jejich den. Pro ty, kteří dříve bydleli v domě na venkově a byli celý život zvyklí na velké množství prostoru, bývá tato změna velmi nepříjemná. Stejně tak musí senioři změnit své léty zaběhnuté návyky, což je pro mnoho z nich velký problém, neboť starší osoby většinou lpí na svých zvycích a jen těžko si v těchto letech zvykají na nové. Další velkou změnou, která nastává ve chvíli, kdy se senior rozhodne odejít ze svého domova, jsou domácí mazlíčci, kteří v domovech pro seniory nemohou se svým pánem pobývat. I tato změna je pro každého seniora velkou ránou, kterou musí vstřebat.

senior-park1

Existují však i místa, která jsou obdobou domovů pro seniory, avšak v některých věcech se zásadně liší. Jedním z nich je například Senior Park v blízkosti Liberce, který poskytuje ubytování v samostatných bytech, a to pro starší osoby, dokonce i ty, jež mají problémy s pohybovým aparátem či jsou vozíčkáři. Celý areál je totiž bezbariérový.

Nejen tedy, že mají obyvatelé Senior Parku dostatečný a bezpečný prostor pro život, ale mohou zde mít i své čtyřnohé kamarády, kteří jim tak mohou dělat kdykoliv společnost. Stejně tak mohou obyvatelé kdykoliv přijímat návštěvy, které u nich mohou také přespat. Navíc díky volnému režimu mohou senioři přizpůsobovat trávení svého volného času dle sebe. Mají tak zde jistotu bezpečí, avšak jejich zvyky a koníčky mohou zůstat i nadále stejné.