Preventivní zubařské prohlídky nejen pro těhotné

Preventivní zubařské prohlídky nejen pro těhotné

Náplň preventivní prohlídky v oboru stomatologie

Je stanoven v § 3 vyhlášky 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek.

1. Obsahem preventivních prohlídek, které se provádějí jedenkrát ročně u dětí v prvním roce života mezi šestým
až 12. měsícem a dvakrát ročně u dětí a dorostu od jednoho roku života do 18 let věku, je:

 • založení dokumentace,
 • anamnéza se zvláštním zřetelem na vývoj orofaciální soustavy ve věku tří, šesti, 12 a 15 let, kdy se i tato anamnéza doplňuje,
 • vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a čelistí,
 • prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech i kolem čelistních měkkých tkáních,
 • poučení o významu prevence stomatologických onemocnění a krátká instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní.

2. Obsahem preventivních prohlídek u těhotných žen, které se provádějí dvakrát v průběhu těhotenství, je:

 • vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
 • prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách a nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech i kolem čelistních měkkých tkáních,
 • poučení o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte včetně krátké instruktáže o udržování správné hygieny jejich dutiny ústní,
 • poučení budoucí matky o nutnosti zajistit stomatologické preventivní prohlídky svého dítěte, a to první mezi 6. až 12. měsícem jeho věku.

3. Obsahem preventivních prohlídek u dospělých, které se provádějí jedenkrát ročně, je:

 

 • vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
 • prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech i kolem čelistních měkkých tkáních,
 • instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní.