Inkontinence a její typy

Inkontinence a její typy

 

Inkontinencí se označuje jak inkontinence moči, tak inkontinence fekální, příčiny se často liší v závislosti na věku či pohlaví jedince. Nejčastěji se jedná o únik moči, který trápí především ženy. Jaké jsou nejčastější druhy inkontinence moči se dozvíte v tomto článku.

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence vzniká zvýšeným tlakem na močových měchýř, nejčastěji tento tlak vniká kašláním, kýcháním, smíchem či fyzickou námahou. Ve většině případů se jedná o velmi malé množství uniklé moči.

Stresové inkontinenci můžeme zabránit osvědčenými cviky na posílení pánevního dna, díky kterým můžeme tomuto typu inkontinence nejen předcházet, ale jsme schopni ho i léčit. Nejznámější jsou poté Kelegovy cviky a Pelvicore technika.

Ve většině případech se jedná o únik moči vznikající z důvodu kratší močové trubice a slabšího pánevního dna (ženy mají obecně slabší pánevní dno než muži). Velkou roli zde hraje dědičnost, těhotenství, porody a věk. U mužů je poté nejčastějším důvodem stresové inkontinence operace prostaty.

Urgentní inkontinence moči

Urgentní inkontinence je často nazývána pojmem hyper – aktivní měchýř („overactive bladder“). Jedná se o nedobrovolný únik moči, který je doprovázen nebo mu bezprostředně předchází naléhavá potřeba močit, kterou ale nelze jednoduše potlačit. Úrovně urgentní inkontinence se mohou velmi lišit, může se jednat o malé a časté úniky moči až po močení nebo úplné vyprázdnění močového měchýře.

Nejčastěji se projevuje zvýšenou potřebou močení během dne (více jak 8x denně), často se pacienti budí jednou i vícekrát za noc s potřebou močit.

Smíšená inkontinence moči

Jedná se o kombinaci stresové a urgentní inkontinence moči. Typickými znaky je kombinace naléhavé potřeby močit spojené například se smíchem či kašlem.

Inkontinence moči z přetékání

K tomuto druhu inkontinence dochází v případě, že se močový měchýř nedokáže zcela vyprázdnit a zaplňuje se tak zbytkovou močí. Nejčastěji postihuje muže při zvětšené prostatě. Další příčinou bývají přetížené svaly močového měchýře, které se nejsou schopny stahovat. Ve většině případů se jedná o malé úniky moči s několika kapkami. Rizikovými faktory jsou určité typy léků, výřez a poškození nervů či benigní hyperplazie prostaty.

Únik postmikčních kapek

Jedná se o únik několika kapek moči ihned po dokončení močení, u mužů se objevuje po opuštění toalety, u žen poté, co ze záchodu vstanou. Důvodem je oslabené svalstvo okolo močové trubice.

Funkčně podmíněná inkontinence

O funkčně podmíněné inkontinenci mluvíme v případě, pokud pacient nemá možnost dorazit na toaletu včas v důsledku imobility (poruchy vidění, pohyblivosti, poruchy orientace atd.).

Pokud máte některý z příznaků inkontinence, neváhejte a navštivte svého lékaře.